Baptisten Gemeente Noordbergum
                                                                                          PLEINKERK
 
 • Aandacht voor elkaar
       
    Huiskringen
  We komen iedere week op zondag samen in de kerk. Maar ook buiten het kerkgebouw zoeken we elkaar op. Onze gemeente kent negen huiskringen, kleine groepen leden die iedere twee weken samen komen. lees verder
       
    Pastorale hulp
  Soms zit het even tegen. Je maakt je zorgen over je huwelijk, over je relatie met Jezus of hebt moeite met het verwerken van een verlies. Op zo'n moment is het goed om een luisterend oor te hebben. Dat oor, dat zijn onze pastorale teams. lees verder
       
    Gebedsgroep
  Wij realiseren ons dat wij in alles afhankelijk zijn van God en daarom vinden wij gebed heel belangrijk. Wij willen God danken voor al het goede, en wij zien hoe hij gebeden verhoort. Ook vragen we God of hij zich wil bekommeren om deze wereld in nood. lees verder
       
    Jeugd van vroeger
  Contact met leeftijdgenoten is fijn. Dat vinden wij ook. Een groot deel van onze oudere leden is aangesloten bij de Jeugd van Vroeger. Een keer per maand komt deze groep samen voor een middag gezelligheid. lees verder
       
    Vrouwencontact
  Een deel van de vrouwen in onze gemeente komt iedere twee weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor een goed gesprek over het geloof maar ook alle tijd voor ontspanning. lees verder
       
    Jonge gezinnen
  Het is niet altijd makkelijk om een gezin op te voeden zoals God het heeft bedoeld. Vaak voedt je je kinderen voor 87% op zoals je ouders het deden. Toch zijn er vaak heel veel vragen. En misschien wil je het zelfs wel doelbewust anders doen. Als gemeente willen we je daarbij helpen. lees verder
Webdesign verzorgd door © Aksint