Baptisten Gemeente Noordbergum
                                                                                          PLEINKERK
 
Week van gebed.... Gezamenlijke kerken Noardburgum
19 januari 2020
Week van gebed (19 t/m 26 januari)

 
Jaarthema: Handelingen 28:2 .... "Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons"


De drie kerken in Noardburgum doen gezamenlijk mee aan de Week van Gebed voor de eenheid. Er zijn drie avonden gepland (20, 22 en 24 januari). Omdat we als Raad van de gemeente deze avonden belangrijk vinden om samen te beleven.... willen we oproepen om in deze week in de gemeente geen andere activiteiten te plannen! 

Indeling van de avonden:

Locatie: Thema: Dag:  Datum: Tijd: Adres:   
Baptistengemeente Noardburgum Verzoening Maandag 20 januari 2020 19:30 uur Zevenhuisterweg 39, 9257 VH  Noardburgum  
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Vertrouwen Woensdag 22 januari 2020 19:30 uur Rijksstraatweg 23, 9257 DR  Noardburgum  
Protestantse Kerk  Gastvrijheid Vrijdag 24 januari 2020 19:30 uur Rijksstraatweg 15, 9257 DR  Noardburgum  

Samen bidden voor de wereld, voor onze omgeving en voor onze eigen kring van geliefden.
Iedere avond is er een korte overdenking en gaan we samen zingen en bidden. Wil je liever niet zelf bidden dan ben je ook van harte welkom. Je kunt je gebedspunten doorgeven aan een ander die voor jouw punten bidt. We beginnen de avond om 19:30 uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten met koffie of thee. 

Fijn als je komt!!

Zondag 26 januari 2020
18 januari 2020

Onze dienst begint om 10:00 uur. Tjerk Bosscher zal spreken.
Je bent van harte welkom!

Bijbelstudie dinsdag 28 januari 2020
16 januari 2020

Bijbelstudie thema “het Hiernamaals”   ..... Bijbelgedeelte:  Lukas 20:27-40

28 januari om 19.45 uur

Nadenken over de dood en het leven na de dood is iets waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Daarbij ontstaat voor ons gelovigen ook een nieuwsgierigheid naar het leven na de dood. Hoe zal het daar zijn? Ook Jezus kreeg hierover een (strik)vraag van de Sadduceeën. We laten Jezus zelf hierover aan het woord in Lukas 20:27-40. Wat betekenen zijn woorden en wat kunnen wij er van leren? Welke andere teksten uit de bijbel zijn belangrijk om de woorden goed te begrijpen?

De insteek van de avond zal zowel verdiepend als ook praktisch zijn.

Door de straten Jildou Bakker
16 januari 2020

Luisteren? klik hier


Webdesign verzorgd door © Aksint