Baptisten Gemeente Noordbergum
                                                                                          PLEINKERK
 
Met elkaar delen via de Nieuwsbrief
03 juli 2020

         


Laat ons weten wat je anders doet

Nu de ontmoetingen wegvallen worden de zondagen door iedereen op een eigen manier ingevuld.
Wat doe jij, wat doet u nu anders op deze zondagen?
Deel het met ons: wat je anders doet, welke ervaring je opgedaan hebt, etc.

Stuur het uiterlijk donderdag 2 juli voor 18.00 uur naar tj.bosscher@kpnplanet.nl 

Dan nemen we die ideeën en getuigenissen op in de volgende editie van de nieuwsbrief. 
Andere zaken die je hebt beleefd, kunnen natuurlijk ook!D i v e r s e   m e d e d e l i n g e n :

*De Nieuwsbrief 
  De laatste nieuwsbrief (van 5 juli) kunt u  vinden onder het inloggedeelte gemeenteleden
  (onder het kopje "Pleinkerk")

*Dienst online bekijken
  Link voor de dienst van zondag 5 juli 2020: *"Open Deur" (ons contactblad)
  Verschijnt op 28 juni (het is een dubbelnummer juli/augustus).

*"Stembrief inleveren"
U kunt het stembriefje inleveren tot en met zondag 28 juni 2020.

* Opname kerkdienst
Uitnodiging om bij de opname van kerkdienst voor 12 juli aanwezig te zijn.
De dienst wordt woensdag 8 juli 2020 om 20.00 uur opgenomen in ons kerkgebouw
en wordt geleid door ds. Tjerk Bosscher.

Als je gezond bent en de  opname bij wilt wonen, meld je dan aan bij het secretariaat.

Graag tot ziens.
Open Deur juli/ augustus 2020
30 juni 2020

Open Deur juli / augustus

Nieuwsgierig naar het volledige blad dan kunt hem aan vragen bij de secretaris: secretariaat@oleinkerk.nl

Nieuws van Unie van Baptisten en ABC gemeenten
19 juni 2020
Benieuwd naar het laatste Unie nieuws? (Agenda, AV Unie-ABC, Project van de maand, enz)
Kijk op de site.. klik hier
Gebed
08 juni 2020
Gebedspunten rondom de mensen voor wie het corona-virus grote gevolgen heeft.

• Mensen zijn bang en bezorgd. Bid om de nabijheid en troost vanuit Gods Woord
• Er zijn mensen besmet en ziek door het corona-virus. Bid om kracht en herstel.
• Artsen en verpleegkundigen verzorgen corona-patiënten. Bid voor hen om wijsheid en moed.
• Bestuurders moeten moeilijke en ingrijpende maatregelen nemen. Bid om wijsheid voor onze overheid.
• De crisis raakt sommige bedrijven hard. Bid om hulp en een uitweg.
The Lord bless you
08 juni 2020Wat een mooi lied. Luisteren?    Klik hier
Adressenlijst
01 april 2020
Adressenlijst van onze gemeente vind u onder het inlogggedeelte bij Diversen


Webdesign verzorgd door © Aksint