Baptisten Gemeente Noordbergum
                                                                                          PLEINKERK
 
Geniet van de zon
04 april 2020
Geniet van de zon
Adressenlijst
04 april 2020
U kunt de vernieuwde adressenlijst vinden onder het inloggedeelte bij diversen.
Met elkaar delen via de nieuwsbrief
04 april 2020

Laat ons weten wat je anders doet

Nu de ontmoetingen wegvallen worden de zondagen door iedereen op een eigen manier ingevuld.
Wat doe jij, wat doet u nu anders op deze zondagen?
Deel het met ons: wat je anders doet, welke ervaring je opgedaan hebt, etc. 

Stuur het uiterlijk donderdag 9 april voor 18.00 uur naar tj.bosscher@kpnplanet.nl
dan nemen we die ideeën en getuigenissen op in de volgende editie van de nieuwsbrief.

Andere zaken die je hebt beleefd, kunnen natuurlijk ook.

Visje poster
04 april 2020
Visje poster
Corona nieuwsflits 31-03-2020
31 maart 2020
Corona nieuws van 31-03-2020
Door jongeren geschreven en uitgevoerd!
30 maart 2020


Ontroerend Coronalied.  Luisteren? klik hier

Uit onze gemeente...
30 maart 2020
Als bemoedigende groet van Thom en Baukje Reitsma ontvingen we onderstaand gebed.
Wij (T&B) willen het graag met u delen, omdat het zo mooi past in de onzekere tijd waarin we zitten.

Trouwe Heit

Alles om ús hinne wurd tsjuster en stil
Jo binne ús ljocht In lampe foar ús foet
In wurd ta it libben
Wy witte net wat komme sil
Wy taaste in de takomst
Bang foar wat ús oerkomme sil
Jo hâlde ús fest, Jo rjochtsje ús op
As wy stroffelje en falle
Jo witte in wei! Altyd
Wy bidde Jo
Gean my ús mei It tsjuster in
De nacht dy ’t net ien keare kin
Gean my ús mei
En lit ús Jo moarnsdage sjin Kristus
De sinne fan gerjochtichheid

Amen
Gebed in deze tijd
30 maart 2020
Gebedspunten rondom de mensen voor wie het corona-virus grote gevolgen heeft.

• Mensen zijn bang en bezorgd. Bid om de nabijheid en troost vanuit Gods Woord
• Er zijn mensen besmet en ziek door het corona-virus. Bid om kracht en herstel.
• Artsen en verpleegkundigen verzorgen corona-patiënten. Bid voor hen om wijsheid en moed.
• Bestuurders moeten moeilijke en ingrijpende maatregelen nemen. Bid om wijsheid voor onze overheid.
• De crisis raakt sommige bedrijven hard. Bid om hulp en een uitweg.
Bron: visie.eo.nl
30 maart 2020

Wat kun jij voor anderen betekenen in deze tijd?
de '90 seconden' van dominee Baardmans  


Nieuwsgierig?  Klik hier 

Open Deur april 2020
27 maart 2020
Open Deur april
klik hier

Wilt u de volledige versie, dan kunt u deze aanvragen bij het secretariaat.


Webdesign verzorgd door © Aksint