Baptisten Gemeente Noordbergum
                                                                                          PLEINKERK
 
De dienst op zondag
22 september 2019
Fijn als je ook komt... onze dienst begint om 10:00 uur (voor de kinderen wordt gezorgd.. crèche en Pebbles) 
Joke Verboom-Schotanus  zal voorgaan. 

Je bent van harte welkom!

Ojaa... om 10:00 uur hebben wij ook Jeugdkerk in het Jeugdhonk!!
Wat kunnen jij en ik deze week afschudden?
16 september 2019

de "90 seconden" van Dominee Baardmans.
Kijken? klik hier


Webdesign verzorgd door © Aksint