Baptisten Gemeente Noordbergum
                                                                                          PLEINKERK
 
De dienst op zondag
27 oktober 2019
Fijn als je ook komt... onze dienst begint om 10:00 uur. Wilfred Fijnvandraad zal voorgaan.
Voor de kinderen wordt gezorgd (crèche en Pebbles) 
 
Je bent van harte welkom!
Uitnodiging Pebbles
21 oktober 2019
Heb je ze al gezien... de superleuke uitnodigingen van Pebbles voor zondagochtend 3 november?
Onze kinderen hebben ze zelf gemaakt.

Het is een uitnodiging voor alle ouders/verzorgers, opa's & oma's (pake's en beppe's) en alle kinderen die mee willen doen om deze gezellige ochtend mee te beleven. dus ... vriendjes/vriendinnetjes, buurtkinderen, neefjes/nichtjes en kleinkinderen nodig ze uit... iedereen is welkom. We gaan Bingo spelen en natuurlijk wat lekkers eten. Fijn als je ook komt, tot zondag 3 november!

Pebbles
Wat een prachtige naam
14 oktober 2019

Geweldig mooi lied.... uitgevoerd door studentenkoor Navigators.
Luisteren?  klik hier
Aandachtspuntjes
01 oktober 2019

o Er is een nieuwe taakverdeling van de Raad van Oudsten *
o Tijdelijke vervanger van onze secretaris is B. Postma *

o 14 oktober 2019 is er een gezamenlijk overleg van de kerkenraden van de 3 gemeenten uit Noardburgum
o Vrijwillige bijdrage  (a.u.b. opnieuw bezien) * 

o Zending: Reisverslag Myanmar....  van Jacob & Helena *


(* meer hierover is  te lezen in ons contactblad de Open deur)Noteer alvast in je agenda:
donderdag 31 oktober 2019
Gemeentevergadering voor leden en vrienden 
zondag 3 november - zondag 10 november 2019 Dorcas Voedselactie
woensdag 13 november 2019 dag van Stichting Gave
zaterdag 21 december 2019 Kerstviering voor bewoners van het AZC
Bijbelzondag 27 oktober 2019
01 oktober 2019

Bron
: Nederlands Bijbelgenootschap.


Bijbelzondag 
Zondag 27 oktober is het Bijbelzondag. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen willen we deze dag extra stilstaan bij de Bijbel.
Vanuit de Bijbel kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het beste wensen. Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven!
Het thema "Ik wens jou..." is mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7).

Ik wens jou...een Bijbel
Tijdens Bijbelzondag vragen we ook aandacht voor de vele miljoenen mensen die wereldwijd nog geen eigen Bijbel hebben. 
Met een collecte of gift laat u een grote wens van deze christenen in vervulling gaan.
Bijvoorbeeld voor vluchtelingen in Syrié of verlaten kinderen in Moldavië. 

Meer lezen? klik hier   (site van Nederlands Bijbelgenootschap)
Een bijzonder briefje in de Klaagmuur.
29 september 2019

Een waargebeurd verhaal!

Uri Schacher maakte iets bijzonders mee. Uri had zes maanden ervoor zijn vader verloren en was erg verdrietig.

Het was Jom Kippoer (Grote Verzoendag), 1973... Het luchtalarm ging af, Israël was in oorlog! Voor Uri betekende dit dat hij snel opgeroepen zou worden voor het leger. Hij besloot langs de Kotel (de Klaagmuur) te gaan. Hij rende erheen, stortte zijn hart uit bij de Eeuwige en smeekte of hij en de anderen veilig uit de oorlog zouden mogen terugkeren. Op dat moment viel er een briefje uit de muur (één van de vele briefjes met gebeden die tussen de stenen van de muur gestopt zijn). Hij wilde het briefje terug stoppen, maar werd toch nieuwsgierig.
Een beetje ongemakkelijk ontvouwde hij het briefje en las: "God, ik weet dat ik niet lang meer te leven heb, dus ik vraag U om mijn kinderen te beschermen. Ik zal er niet meer zijn om voor ze te zorgen, dus ik vraag U om te doen wat ik niet kan doen".
Het was ondertekend door.... zijn vader

Daar stond Uri, met een briefje van zijn eigen vader. Tranen stroomden over zijn wangen. Uri stopte het briefje in zijn zak en ging op weg, de oorlog in. Drie maanden later kwam Uri terug. Hij ging opnieuw naar de Kotel. Hij pakte het gevouwen briefje uit zijn zak, stopte het in de muur en fluisterde een dankgebed naar de Almachtige. Hij dankte voor de bescherming en voor de bevestiging dat God altijd bij hem is.

(uit Israëlnieuws) ... het delen waard!
Webdesign verzorgd door © Aksint